Historia

Wprowadzona z dniem 1 września 1999 roku reforma systemu oświatowego spowodowała zmianę 8-letniej szkoły podstawowej na 6-letnią i 3-letnie gimnazjum. Na Osiedlu Kościuszki i Kilińskiego nie znalazło lokalizacji gimnazjum. Rodzice dzieci ze szkół podstawowych z tzw. Starówki przez szereg lat ubiegali się o utworzenie gimnazjum . Prezydent Miasta Pan Janusz Chodorowski poddał myśl utworzenia niepublicznej szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, w której liczba uczniów bardzo zmalała. Ówczesna dyrektor szkoły Pani Stanisława Rzeźnik podjęła tą inicjatywę wspólnie z grupą rodziców i nauczycieli. Rozpoczęto prace przygotowawcze, które trwały blisko rok. Nie zabrakło też pasji nauczycieli. Panie Genowefa Krasoń, Barbara Kopera i Bożena Burda opracowały dokumentację szkoły. Głosem doradczym służyli Prezydent Miasta Pan Janusz Chodorowski i Wiceprezydent Pan Bogdan Bieniek. Powstał organ założycielski szkoły. Po uzyskaniu odpowiednich opinii Prezydent Miasta Mielca w dniu 26 marca 2007 roku wpisał gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych pod nazwą Niepubliczne Gimnazjum w Mielcu.
W dniu 3 września 2007 roku gimnazjum rozpoczęło działalność. Naukę podjęło 51 uczniów z terenu całego miasta lecz w większości absolwenci szkół podstawowych nr 1 i 2 w Mielcu. Organ prowadzący szkoły w osobach: Pani Bożena Burda i Pan Jerzy Stępień powołał na dyrektora Panią Stanisławę Rzeźnik. Pracę pedagogiczną podjęli następujący nauczyciele: Małgorzata Babula, Alicja Bednarczyk, Marian Bogusiak, Bożena Burda, Jolanta Dudzik, Regina Gardulska, Grzegorz Gudz, Paweł Kolb, Barbara Kopera, Genowefa Krasoń, Katarzyna Krasoń, Tadeusz Krępa, Ks. Piotr Kruczyński, Halina Łącz, Anna Ptak, Barbara Skowron, Dariusz Stefaniak, Ewa Szczecińska i Anna Wiśniewska. Sukcesem tego roku szkolnego było uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego przez Magdalenę Babulę.

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło 85 uczniów i 21 nauczycieli. Nowym dyrektorem szkoły został Pan Kazimierz Ogorzałek. Trud nauczycielski podjęli nauczyciele: Alicja Bednarczyk, Mirosław Bednarczyk, Marian Bogusiak, Bożena Burda, Halina Dębowska, Jolanta Dudzik, Regina Gardulska, ks. Grzegorz Grych, Grzegorz Gudz, Maria Kijak, Paweł Kolb, Barbara Kopera, Genowefa Krasoń, Tadeusz Krępa, Halina Łącz, Anna Piątek, Barbara Skowron, Bartosz Skwirut, Alina Szklarz, Szczecińska Ewa i Anna Wardzała. Efektem tego roku szkolnego było uzyskanie przez Kacpra Florka tytułu laureata wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz Jakuba Synowca tytułu laureat Ogólnopolskiego Konkursu Olimpus z matematyki.

Rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło 115 uczniów i 28 nauczycieli. Po raz pierwszy gimnazjum osiągnęło pełną organizację z sześcioma oddziałami na trzech poziomach nauczania. Szkoła wynajęła dodatkowo 2 sale lekcyjne w budynku katechetycznym Parafii p. w. św. Mateusza.Pracę dydaktyczną pod kierunkiem dyrektora Kazimierza Ogorzałka podjęli nauczyciele:Alicja Bednarczyk, Agnieszka Bękarciak, Marian Bogusiak, Agnieszka Brożyna, Bożena Burda, Mateusz Buś, Halina Dębowska, Regina Gardulska, Agata Graniczka, ks. Grzegorz Grych, Grzegorz Gudz, s. Anna Kawecka, Maria Kijak, ks. Zbigniew Kmiecik, Barbara Kopera, Agnieszka Lamot-Kulawiec, Tadeusz Krępa, Halina Łącz, Sylwia Miękoś, Beata Mizera, Anna Piątek, Barbara Skowron, Bogusława Skowron,Sabina Stachura, Bartosz Skwirut, Alina Szklarz, Tomasz Włodarczyk i Marta Załucka. W tym roku szkolnym wprowadzono szkolny program pracy z uczniem zdolnym „Każdy uczeń przychodzi z obietnicą sukcesu”. Nasze gimnazjum ukończyli pierwsi absolwenci, a największym sukcesem było uzyskanie tytułu laureata konkursów wojewódzkich przez dwóch uczniów: Jakuba Synowca w Konkursie Matematycznym i Doroty Koniecznej w Konkursie Polonistycznym.

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęto 1 września akademią w Sali Królewskiej PSM w Mielcu. Do nowego roku szkoła przystąpiła z entuzjazmem po uzyskaniu bardzo dobrej średniej w skali miasta Mielca na egzaminie gimnazjalnym przez pierwszych absolwentów. Naukę podjęło 102 uczniów i 25 nauczycieli pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Ogorzałka. W skład grona nauczycielskiego weszli: Alicja Bednarczyk, Marian Bogusiak, Agnieszka Brożyna, Bożena Burda, Mateusz Buś, Monika Ćwiok, Halina Dębowska, Joanna Dziewit, ks. Paweł Furdyna, Regina Gardulska, Grzegorz Gudz, Barbara Kopera, Tadeusz Krępa, Agnieszka Lamot Kulawiec, Halina Łącz, Agnieszka Małek, Przemysław Pawłowski, Angelika Pietryka Rybak, Anna Piątek, Bogusława Skowron, Bartosz Skwirut, Alina Szklarz, Tomasz Włodarczyk, Marta Załucka i Elżbieta Żuchowska Pezda. W tym roku szkolnym Podkarpacki Kurator Oświaty nadał naszej szkole tytuł  „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom ” Był to najlepszy rok szkolny w czteroletniej historii szkoły. Tytuły laureatów uzyskali: Mateusz Cisowski w  Konkursie Języka Angielskiego i w Konkursie Polonistycznym Tomasz Faber w Konkursie Matematycznym Mateusz Soboń i Miłosz Duszkiewicz w  Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”.

Rok szkolny 2011/2012 tradycyjnie  rozpoczęto 1 września akademią w Sali Królewskiej PSM   w Mielcu pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Ogorzałka.    Naukę podjęło  119 uczniów,  a tym aż 48  przyjęto do klas pierwszych.                    W skład grona nauczycielskiego weszli: Alicja Bednarczyk,  Marian Bogusiak, Agnieszka Brożyna, Bożena Burda,  Halina Dębowska, Bogumiła Dziekan Gąbka,  ks. Paweł Furdyna, Regina Gardulska,  Grzegorz  Gudz,  Agata Graniczka, Barbara Kopera, Mariola Krępa, Tadeusz Krępa, Katarzyna Kruk, Joanna Niewęgłowska, Magdalena Oczak, Agnieszka Oszczudłowska,  Marek Pawłowski, Przemysław Pawłowski, Katarzyna Polańska,  Angelika  Rybak Pietryka , Bogusława Skowron, Bartosz Skwirut,  Alina Szklarz, Elżbieta Walat Sankowska, Bożena Włodarczyk, Tomasz Włodarczyk, Marta Załucka i Joanna Zygmunt. Rok szkolny zakończył się wieloma sukcesami. Tytułu laureatów konkursów przedmiotowych zdobyli uczniowie: Iga Dudek z biologii, Martyna Jeczeń z języka niemieckiego i Miłosz Duszkiewicz z historii. Szkoła uzyskała bardzo dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym – 72% a wynik szkoły na tle innych w Polsce to VIII stanin. Osiągnięciem było uzyskanie  po raz drugi  tytułu” Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęto 3 września akademią na dziedzińcu szkoły. Naukę podjęło 116 uczniów, a tym 33 przyjęto do klas pierwszych. Pracę pedagogiczną podjęło 28 nauczycieli pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Ogorzałka. Skład grona pedagogicznego: Alicja Bednarczyk, Marian Bogusiak, Agnieszka Brożyna, Bożena Burda, Halina Dębowska, Justyna Gąbka, ks. Paweł Furdyna, Regina Gardulska, Grzegorz Gudz, Agata Graniczka, Barbara Kopera, Mariola Krępa, Tadeusz Krępa, Katarzyna Kruk, Joanna Niewęgłowska, Magdalena Oczak, Marek Pawłowski, Przemysław Pawłowski, Katarzyna Polańska, Angelika Rybak Pietryka , Bartosz Skwirut, Łukasz Szpik, Alina Szklarz, Elżbieta Walat Sankowska, Bożena Włodarczyk,Tomasz Włodarczyk, Marta Załucka i Joanna Zygmunt. Wydarzeniem historycznym w życiu szkoły było przeniesienie jej z dniem 2 listopada 2012 r. do budynku „Sokolni” przy ulicy Sękowskiego 1. Owocem tego roku szkolnego był bardzo dobry średni wynik egzaminu gimnazjalnego 66,8 % t. j. o 4 % wyższy niż średni wynik w Mielcu. W tym roku szkolnym uczniowie uzyskali 2 tytuły laureatów i 4 tytuły finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęto 2 września akademią na w nowej sali gimnastycznej szkoły. Naukę podjęło 105 uczniów, a tym 29 przyjęto do klas pierwszych. Pracę pedagogiczną podjęło 28 nauczycieli pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Ogorzałka. Skład grona pedagogicznego: Agata Balcerzak, Alicja Bednarczyk, Agnieszka Brożyna, Bożena Burda, Halina Dębowska, Tomasz Dziaduch, Justyna Gąbka, ks. Paweł Furdyna, Regina Gardulska, Beata Gruszecka, Grzegorz Gudz, Joanna Kardyś Furman, Barbara Kopera, Mariola Krępa, Tadeusz Krępa, Mysińska Elzbieta, Przemysław Pawłowski, Katarzyna Polańska, Angelika Rybak Pietryka , Bartosz Skwirut, Bernadetta Szatkowska, Alina Szklarz, Paweł Rzeźnik, Elżbieta Walat Sankowska, Bożena Włodarczyk, Tomasz Włodarczyk i Joanna Zygmunt. Sukcesem tego roku szkolnego było powtórzenie bardzo dobrego średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego 66,8 % Był wynik o 3,7 % wyższy niż średni wynik w Mielcu. Rok szkolny zakończył się sukcesami indywidualnymi uczniów. Uczennica Agata Mysona została dwukrotną laureatka wojewódzkich konkursów przedmiotowych z biologii i języka polskiego. Uczennica Aleksandra Skaza została laureatką konkursu polonistycznego a Piotr Zdziebło został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Po raz pierwszy w historii szkoły uczeń Kamil Machała finalista wojewódzkiego konkursu chemicznego został też stypendystą UE z tego przedmiotu.

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęto 1 września akademią na sali gimnastycznej z udziałem nauczycieli i rodziców. Do klasy pierwszej zapisało się 22 uczniów z których utworzono po raz pierwszy jeden oddział w tym roczniku. Rok szkolny rozpoczęło w sumie 85 uczniów. W gronie nauczycielskim nastąpiły zmiany. Z grona nauczycielskiego odeszli: Agnieszka Brożyna, Regina Gardulska , ks. Paweł Furdyna, Halina Dębowska, Tomasz Włodarczyk i Joanna Zygmunt. Pracę w szkole podjęli nowi nauczyciele: Ewa Lenart, Renata Krępa, Dorota Wicherska, Ewa Basiak, ks. Stanisław Olszak i ks. Mateusz Wójcik. Szkołą dalej kieruje dyrektor Kazimierz Ogorzałek. Osiągnięciem tego roku szkolnego było uzyskanie tytułu laureata Konkursu Biologicznego przez uczennice Aleksandrę Snuzik i Katarzynę Cygan oraz tytułu finalisty Konkursu Chemicznego przez ucznia klasy III b Marcina Zięby. Ponadto uczennice Aleksandra Snuzik i Paulina Machnik w wyniku opracowania i wdrożenia projektu na urządzenia rekreacyjne zdobyły mandaty na XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczął się akademią szkolną w dniu 1 września. Naukę podjęło 69 uczniów, a w tym 14 w klasie pierwszej. Pracę pedagogiczną rozpoczęło 28 nauczycieli pod kierownictwem dyrektora Kazimierza Ogorzałka. Wśród zatrudnionej kadry pedagogicznej nastąpiły zmiany. Z grona pedagogicznego odeszli: Elżbieta Walat Sankowska, Ewa Lenart, Bernadetta Szatkowska i Anna Szostecka. Pracę w szkole podjęli nauczyciele: Zyta Borowiec, Lucyna Rybak, Jolanta Choma, Bożena Zięba, Urszula Wieczerzak i ks. Janusz Miłkowski.