DZIEŃ ZIEMI

11 maja 2017 r. odbyła się w naszej szkole sesja popularno – naukowa zatytułowana ” W kierunku natury”. Sesję poprzedził konkurs plastyczny „Alternatywne źródła energii”, w którym wzięły udział klasy II i I. Prace zostały zaprezentowane na korytarzach szkolnych i w czasie sesji. Uczniowie klasy I przedstawili w formie słowno – muzycznej problemy naszej planety, opracowali dekalog ekologiczny oraz prezentację multimedialną na temat odnawialnych źródeł energii. Na zakończenie sesji zaproszony gość – leśniczy p. Jacek Szydło z Nadleśnictwa Tuszyma opowiadał o bioróżnorodności naszych lasów oraz problemów, z jakimi spotyka się w swojej pracy. A oto nasz ekologiczny dekalog:

1. Nie będę łamał drzew i krzewów.

2. Nie będę zaśmiecał lasu.

3. Nie będę deptał trawników.

4. Będę zbierał makulaturę.

5. Będę segregował śmieci.

6. Będę chronił rośliny i zwierzęta.

7. Będę chronił ptasie gniazda, jaja, pisklęta.

8. Będę chronił wodę.

9. Będę dbał o czyste powietrze.

10. Będę oszczędzał energię.