WYRÓŻNIENIE DLA BARTOSZA ŻALI W KONKURSIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Gimnazjum nr 3, we współpracy z mieleckim kołem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizowało konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych na prezentację multimedialną pod hasłem: „Szwajcaria – mały, wielki kraj”.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckojęzycznych, a co za tym idzie wzbudzenie motywacji do nauki języka niemieckiego jako narzędzia do poznawania innych kultur, budowania wzajemnych dobrych relacji wśród młodego pokolenia i poczucia wspólnotowości w Europie.
Konkurs miał zasięg powiatowy i przeznaczony był dla uczniów wszystkich klas gimnazjów znajdujących się na terenie powiatu mieleckiego.
Chętni uczniowie stworzyli prezentację multimedialną, która miała prezentować niemieckojęzyczny kraj Szwajcarię i przedstawiać ciekawe i charakterystyczne walory tego państwa pod względem architektonicznym, kulturowym, geograficznym, historycznym, naukowym, ekologicznym etc.
Z każdej szkoły mogło wpłynąć maksymalnie 5 prac. Jeśli zatem liczba prac w szkole była większa, nauczyciele języka niemieckiego wyłonili w toku eliminacji szkolnych 5 najlepszych prac.
Uczniowie, którzy opracowali prezentację w Niepublicznym Gimnazjum w Mielcu pod kierownictwem nauczyciela języka niemieckiego Pawła Rzeźnika to: Francesco Trzpis, Jarosław Strycharz, Kacper Peret, Elżbieta Kłusek, Wiktor Bednarz, Bartosz Żala i Aleksandra Augustyn.
Dnia 24 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięzców konkursu na prezentację multimedialną. Oprócz wyłonienia 3 laureatów konkursu, przyznano 4 wyróżnienia, a wśród nich znalazł się uczeń klasy pierwszej Niepublicznego Gimnazjum- Bartosz Żala.
Serdecznie gratulujemy!
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostały wręczone na powiatowym Dniu Języka Niemieckiego w dniu 11 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Budowlanych.