Śledzimy losy naszych absolwentów…

Aleksandra Snuzik – obecnie uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im A. Witkowskiego w Krakowie, absolwentka Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu, w którym zdobyła 3 – krotny tytuł laureatki w konkursach wojewódzkich. Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i Młodzieży, stypendystka programu „Nie zgubić Talentu” Marszałka Województwa Podkarpackiego, stypendystka Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej.

Od 2016 r. prowadzi badania nad zwalczaniem pasożytów człowieka lotnymi frakcjami związków ekstrahowanych z Allium cepa (cebula zwyczajna) i Allium sativum (czosnek zwyczajny). Badania prowadziła  przy współpracy z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie Ola odbywa staż w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Doligalskiej.

Praca Oli reprezentuje Polskę w kilku konkursach międzynarodowych między innymi Google Science Fair, European Union Contest for Young Scientist , E(x)plory. Jej talent zauważono w świecie nauki bardzo szybko, błyskawicznie zaproszono ją do współpracy i prowadzenia dalszych badań. Obecnie Ola przygotowuje się do wyjazdu do Ghany, gdzie w wakacje będzie odbywała staż badawczy pracując nad Plasmodium falciparum ( zarodziec sierpowy), który wywołuje malarię.

Jak dotąd Ola opracowała protokół syntezy analogu związku ekstrahowanego z czosnku, opisała mechanizm porażenia pasożytów takich jak Acanthamoeba sp. wywołująca ziarniakowe zapalenie mózgu, akantamebozę czy Trichinella spiralis (włosień kręty), wywołujący śmiertelną dla człowieka włośnicę.

Jej osiągnięcia napawają nas już dumą a z pewnością jeszcze nie jeden raz nas zadziwi…..