Niepubliczne Gimnazjum w Mielcu

CECHY

Co sprawia, że Niepubliczne Gimnazjum w Mielcu jest wyjątkowe ?

Mało liczebne klasy

Klasy liczą maksymalnie 20 osób, co zapewnia pełne zapoznanie się nauczyciela z możliwościami ucznia oraz bardzo dobry kontakt

AŻ 4 JĘZYKI OBCE

Szkoła oferuje naukę czterech języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego i języka rosyjskiego

ZAJĘCIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH

Szkołą bierze udział w zajęciach z chemii
i fizyki na wyższych uczelniach
(UJ w Krakowie, UMCS w Lublinie)

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Szkoła na tle miasta i powiatu zajmuje czołowe miejsca pod względem uzyskanych wyników
z egzaminów gimnazjalnych

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE W KL. II

Szkoła zapewnia zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU W KL. III

Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia
w klasach III z przedmiotów zdawanych na egzaminie gimnazjalnym

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

Dla zainteresowanych uczniów szkoła organizuje kółka: sportowe, muzyczne, teatralne, taneczne oraz wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze, biegi uliczne
i białą szkołę

Kalendarz świąt nietypowych

Obchodzimy kalendarz świąt nietypowych oraz organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi (podróżnikami, naukowcami, sportowcami, dietetykami)

Rodzinna atmosfera

Mała liczba uczniów sprzyja miłej
i rodzinnej atmosferze

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

Szkołą posiada domofon oraz system
7 kamer monitorujących wszystkie korytarze oraz wejście. Ponadto nauczyciele na każdej przerwie pełnią dyżury pilnując bezpieczeństwa
i dyscypliny

Niepubliczne Gimnazjum
w
Mielcu

Niepubliczne Gimnazjum w Mielcu funkcjonuje od 2007 roku. Posiada cztery tytuły „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” nadawane przez kuratora oświaty za uzyskanie przez uczniów odpowiednio wysokiej liczby tytułów laureatów konkursów wojewódzkich. Ponadto szkoła prowadzi program „Każdy uczeń przychodzi z obietnicą sukcesu” oparty na badaniach psychologicznych oraz program „Savoir – vivre” uczący dobrego zachowania.

Naszym celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach ich aktywności, zarówno w zakresie rozwoju intelektualnego, jak i emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego, zgodnie z ich potrzebami. Dajemy możliwość doświadczenia różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, tak by mogli świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje. Służy temu odpowiednia organizacja i forma zajęć objętych programem nauczania oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in. basen, SKS, kółko taneczne, kółko muzyczne, kółko teatralne, wieczory piosenki i poezji obcojęzycznej, wyjazdy na narty, rajdy piesze, wychowanie prozdrowotne (program „Trzymaj formę” oraz program „Żyj smacznie i zdrowo”), akcje charytatywne czy programy przedsiębiorczości.

Informacje

Uploaded image
Informujemy, iż zgodnie z reformą oświaty Niepubliczne Gimnazjum w Mielcu zostało przekształcone w Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Mielcu. Zapraszamy na nową stronę internetową: www.mickiewicz.mielec.pl

Aktualności

Kontakt